RADNO VREME
Radnim danima:
07.00 – 15.00h

KONTAKT
Tel: 023525688
Fax: 023525298

Elektro usluge

Pod elektro radovima podrazumevamo: spoljašnju i unutrašnju rasvetu, kablove niskog i visokog napona, elektro razvodne ormane.

Firma Trenč doo Zrenjanin je do sada uspešno realizovala radove u oblasti elektrike zajedno sa firmom – Tim Cop doo iz Temerina na projektu postavljanja elektro razvodnih ormana.
Takođe, odličnu saradnju imamo sa firmom – Euro Termik doo iz Kraljeva sa kojom smo sarađivali na projektu ugradnje Spoljne rasvete sa velikim uspehom.

Za kompaniju – Pepo Energy iz Novog Miloševa radili smo na projektu ugradnje Spoljašnje rasvete i video nadzora.

Za firmu – JS&O iz Novog Miloševa uspešno smo završili projekat Radova na spoljašnjoj i unutrašnjoj rasveti, automatiku, postavku elektro razvodnih ormana kao i nisko naponskih kablova. Pored ovog radili smo kompletne elektro radove, protiv požarni sistem i video nadzor.

    Kompanija Trench DOO

    Takođe, jedan od uspešnih projekata bio je za firmu – ESSEX Europe iz Zrenjanina, za koju smo uradili spoljnu rasvetu, kao i nisko naponske kablove. Na području grada Zrenjanina odrađen je projekat zamene/popravke dotrajale javne rasvete.